Έναρξη

Αυτοματοποίηση δοκιμών

Επικοινωνήστε μαζί μας

01 Ορισμός του προβλήματος

Τόσο το τυποποιημένο όσο και το προσαρμοσμένο λογισμικό πρέπει να πληρούν υψηλές απαιτήσεις ποιότητας προκειμένου να επιτευχθεί επαρκής αποδοχή από τους χρήστες. Ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για δική σας λύση λογισμικού ή για υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται από τρίτους παρόχους: Οι πελάτες και οι επιχειρηματικοί εταίροι συγχωρούν όλο και λιγότερο τα λάθη στην από άκρο σε άκρο διαδικασία. Εάν κάτι στην αλυσίδα διαδικασιών δεν λειτουργεί, θα αγοράσουν από αλλού. Η συνεχής διασφάλιση της ποιότητας είναι απαραίτητη: Η ποιότητα δημιουργεί αφοσίωση.

02 Λύση

Συνεργαζόμαστε μαζί σας για να καθορίσουμε σημαντικές περιπτώσεις δοκιμών και τις δυνατότητες αυτοματοποίησής τους και να επιλέξουμε τα κατάλληλα εργαλεία. Στη συνέχεια, υλοποιούμε αυτοματοποιήσιμες περιπτώσεις δοκιμών και ενσωματώνουμε τα αποτελέσματά τους σε διαδικασίες CI/CD ή σε ένα εργαλείο παρακολούθησης σφαλμάτων ή σε ένα πλαίσιο δοκιμών: με αυτόν τον τρόπο πραγματοποιείται η διασφάλιση της ποιότητας σε κάθε ανάπτυξη του λογισμικού σας. Για τον προληπτικό εντοπισμό σφαλμάτων, συνδυάζουμε διάφορες μεμονωμένες δοκιμές σε συνεχώς εκτελούμενα σενάρια δοκιμών από άκρο σε άκρο στην παραγωγή, ώστε η ομάδα λειτουργίας σας να ειδοποιείται προληπτικά για τυχόν δυσκολίες πριν τις αντιληφθούν οι χρήστες σας.

03 Αποτέλεσμα

Η εφαρμογή σας τίθεται σε παραγωγή με την υψηλότερη δυνατή ποιότητα. Η προηγούμενη διαδικασία δοκιμών, τα εντοπισμένα σφάλματα και τα αίτιά τους καταγράφονται και χρησιμοποιούνται ως μέρος μιας διαδικασίας συνεχούς βελτίωσης. Τα δελτία σφαλμάτων ενσωματώνονται στη διαδικασία ανάπτυξης, έτσι ώστε η παραγωγικότητα της ανάπτυξης να μπορεί να αξιολογηθεί ρεαλιστικά όσον αφορά τις νέες λειτουργίες. Τα σφάλματα αναγνωρίζονται επίσης όσο το δυνατόν νωρίτερα στην παραγωγή, ώστε να μπορούν να επιλυθούν από την αρχή, σύμφωνα με το σύνθημα: Σταματήστε το πριν ξεκινήσει!

Τι λένε οι πελάτες

Η ποιότητα του λογισμικού εκτιμάται εξίσου υψηλά με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών. Το "Made in Germany" ανταποκρίνεται στο σύνθημά του και εδράζεται δομικά σε κάθε φάση της διαδικασίας ανάπτυξης.

 

Μήνυμα από τη σελίδα "Test automation"