Έναρξη

Αυτοματοποίηση διαδικασιών

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αυτοματοποίηση επιχειρηματικών διαδικασιών - Ένας οδηγός για την αύξηση της αποδοτικότητας και τη μείωση των σφαλμάτων

Μάθετε περισσότερα για τις δυνατότητες αυτοματοποίησης των επιχειρηματικών διαδικασιών και τους καθοριστικούς παράγοντες για...

01 Ορισμός του προβλήματος

Οι χειροκίνητες καταχωρίσεις και η προετοιμασία των δεδομένων κοστίζουν χρήματα, νεύρα και ποιότητα. Είτε πρόκειται για χειροκίνητη καταχώρηση παραγγελιών, αντιγραφή και επικόλληση μεταξύ εφαρμογών, εξαγωγές και εισαγωγές στο Excel, επαναλαμβανόμενες αναλύσεις και χειροκίνητη εκκαθάριση δεδομένων, τιμολόγηση ειδικά για κάθε πελάτη ή μετάδοση πληροφοριών κατάστασης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου - όλες αυτές οι κουραστικές δραστηριότητες θα πρέπει να εκτελούνται αυτόματα και αυτόματα.

02 Λύση

Αναλύουμε λεπτομερώς τις σχετικές τεχνικές διεργασίες σας, κατανοούμε την αρχιτεκτονική του συστήματός σας και την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των εφαρμογών, επεξεργαζόμαστε την καλύτερη και πιο αποδοτική λύση αυτοματοποίησης, διευκρινίζουμε την ενσωμάτωση στα υπάρχοντα συστήματά σας και υλοποιούμε τη λύση - έως ότου όλα λειτουργούν προς ικανοποίησή σας. Εάν απαιτείται, θα σας υποστηρίξουμε εκ των προτέρων σε μια δομημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένων λογικών αναλύσεων προϋπολογισμού και κερδοφορίας.

03 Αποτέλεσμα

Οι αυτοματοποιημένες δραστηριότητες εκτελούνται στο παρασκήνιο, οι πελάτες και οι εργαζόμενοι εξοικονομούν σημαντικό χρόνο και οι κουραστικές εργασίες τους παραμένουν μακριά. Το κόστος της διαδικασίας σας και οι χρόνοι διεκπεραίωσης μειώνονται σημαντικά. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις εξοικονομήσεις για νέα έργα ή να τις διανείμετε.

Τι λένε οι πελάτες

Με επαγγελματική κατανόηση, τεχνική εμπειρογνωμοσύνη και συνεπή υλοποίηση, υλοποιούμε κάθε έργο αυτοματοποίησης επιχειρηματικών διαδικασιών που εκτείνεται σε πολλαπλά συστήματα.g στην επιτυχία. Κάθε προγραμματιστής βρίσκεται σε άμεση επαφή με τον πελάτη προκειμένου να κατανοήσει σαφώς τις απαιτήσεις και να τις υλοποιήσει όπως επιθυμεί. Λιτή διαχείριση κατ' εξοχήν!

 

Μήνυμα από τη σελίδα "Process automation"