Έναρξη
_Master

_Master

_Master _Master Για βιαστικούς αναγνώστες Οι πύλες παραγγελιών στις εταιρείες βασίζονται συνήθως σε συστήματα ERP, όπως SAP, Oracle, MS Dynamics και χαρτογραφούν επίσης τη διαδικασία παραγγελίας, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας έγκρισης. Τα εξωτερικά webshops ενσωματώνονται σε αυτές τις πύλες παραγγελιών και εμφανίζονται στις...